سرقت علمي (Plagiarism

سرقت علمي (Plagiarism

سرقت علمي (Plagiarism

دارای 40 اسلاید

در مورد سرقت علمي (Plagiarism)

انگلیسی و فارسی

—Authors are listed to provide a public record of responsibility and credit for the work

Deliberative Democratic

Deliberative Democratic

Deliberative Democratic

شاید جدیدترین مدل از مدلهای ارائه شده برنامه های ارزیابی سازمانی،نگرش DELIBERATIVE DEMOCRATICباشد که توسط HOUSE و HOWE گسترش و ترقی یافت.

این نگرش درون یک چارچوب دموکراتیک صریح و روشن عمل میکند و ارزیاب ها را ملزم به رعایت اصول دموکراتیک در رسیدن به نتایج قابل دفاع میکند به کمک دموکراتیک کردن به صدور مطالبات قابل اعتماد و معتبر میپردازد.

دارای 10 اسلاید


استاندارد iso9000

استاندارد iso9000

استاندارد iso9000

58اسلاید

فارسی و انگلیسی

در باره استاندارد iso9000 و توضیحات کلی

ایزو بخشی از مدیریت کیفیت است که بر فراهم آوری اعتمادی تمرکز یافته که به واسطه آن امکان تأمین نیازمندی های کیفی فراهم شود.

امروزه رعایت استانداردهای ایزو در تولید و عرضه محصولات و خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که در عرصه تجارت جهانی، استاندارد‌های ایزو شرط اولیه در داد و ستدهای بین‌المللی قرار گرفته است.


بازار سلامت health market

بازار سلامت health market

بازار سلامت health market

دارای 37 اسلاید پاورپوینت

فارسی

نیاز به سلامت و تقاضا برای دریافت  خدمات مربوط به آن ( خدمات بهداشتی درمانی) از ابتدایی ترین تقاضاهایی بوده که در جوامع بشری مطرح بوده است. در هر دوره ای از تاریخ، مطابق با ویژگیهای اجتماعی اقتصادی آن دوره به روشهای مختلف به این تقاضاها پاسخ داده شده است. دریافت خدمات مربوط به سلامتی در گذشته ، چه در دوره ای که علوم مربوط به سلامتی آمیخته به جادو بوده و چه در زماتی که این علوم به صورت تجربی و سپس به صورت مدون و علمی شکل گرفته بود. بصورت پایاپای ( در برابر کالا یا کار) و یا در قبال پرداخت وجه از طرف گیرنده خدمت؛ به ارائه دهنده خدمت عرضه می شده است. تا قبل از شکل گیری دولتهای متمرکز، تأمین سلامتی  برای هر نفر یک امر فردی بود و فقط دولتها ، در مواقعی که بیماریهای واگیر، امنیت و پایداری آنها را مختل می کرد، در امر سلامتی جامعه دخالت می کردند. عملاً پس از شکل گیری دولتهای مترکز و مبتنی بر قوانین؛ تأمین و ارتقای سلامتی آحاد مردم بعنوان یکی از وظایف، از طرف جامعه به دولت ها تحمیل شد.

جراحی از راه دور tele surgery

جراحی از راه دور tele surgery

جراحی از راه دور tele surgery

دارای 31 اسلاید

فارسی

—اولين امداد رساني به کوهنوردان، در سال 1996م. و سپس تجهيز نمودن آنها در سال 1998م. با ابزارهايي که دماي بدن، نبض و سطح اکسيژن خون کوهنوردان را اندازه مي‌گرفتند (back-bio)، انجام شد.

مدیریت بحران

مدیریت بحران

مدیریت بحران

دارای 28 اسلاید

فارسی

•واژه بحران معادل Crisis در زبان انگلیسی بوده که از پزشکی وار علوم اجتماعی و اقتصادی شده است.